Krachtige
No-nonsense
communicatie

privacy

Het onderstaande privacybeleid is van toepassing op alle websitebezoeken, transacties en overeenkomsten met Tetske, Westenberg 15, 7241 EX Lochem.

Gebruik van persoonsgegevens
Tetske kan persoonsgegevens van u verkrijgen, doordat u gebruik maakt van de website, social media, digitale nieuwsbrief of diensten van Tetske en/of omdat u deze bijvoorbeeld zelf bij het invullen van een contact- of offerteformulier op de website aan Tetske verstrekt. Bij opgave van deze gegevens is het duidelijk dat ze aan ons worden verstrekt om ze te verwerken. Tetske zal uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u daar vooraf toestemming voor hebt gegeven of als dit op grond van de wet is toegestaan.

Welke persoonsgegevens?
Bij Tetske kunnen de volgende persoonsgegevens worden verwerkt: Uw voor- en achternaam Uw adresgegevens Uw telefoonnummer Uw e-mailadres Aanvullende informatie die nodig is voor de specifieke dienst waarvan u gebruik wilt maken. Deze informatie zal door ons uitsluitend worden gebruikt voor het omschreven doeleinde. In geval van sollicitaties kunnen gegevens die (als bijlage) worden meegestuurd ook tijdelijk worden opgeslagen.

Waarom heeft Tetske deze gegevens nodig?
Tetske verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen. Daarnaast kan Tetske uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van de totstandbrenging van een overeenkomst of het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst of dienst, doorgaans bestaande uit ontwerp en web-gerelateerde diensten.

Bewaartermijn
Tetske bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard als er geen overeenkomst tot stand gekomen is.

Uitwisselen van gegevens
Tetske gaat vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om en verstrekt persoonsgegevens alléén aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst of afgenomen dienst die met u is aangegaan, in welk geval Tetske een verwerkersovereenkomst met deze derden heeft gesloten waarin minimaal dezelfde verplichtingen staan als in dit beleid. Ook kan Tetske gegevens aan derden verstrekken als dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Tetske zal dus géén gegevens verstrekken aan derde partijen voor direct marketing doeleinden.

Cookies
Op de website van Tetske wordt alleen gebruik gemaakt van functionele cookies. Dit, om de diverse functionaliteiten op deze website mogelijk te maken. Zo worden bijvoorbeeld cookies gebruikt om te onthouden of u toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van cookies. Daarnaast worden door derden (zoals bijv. Google Analytics) cookies gebruikt om het websitebezoek in kaart te brengen. Deze worden geplaatst, zodat we de werking van onze website kunnen optimaliseren. Tetske kan met deze cookies bijvoorbeeld bijhouden hoe u onze website heeft gevonden en welke delen van onze website u heeft bezocht. Tetske geeft aan Google of andere partijen géén toestemming om via Sitework.nl verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere diensten.

Nieuwsbrief
Tetske verstuurt een nieuwsbrief waarmee geïnteresseerden worden geïnformeerd over onze diensten en aanverwante zaken. Uw e-mailadres wordt alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Uw rechten
U heeft het recht om uw eigen persoonsgegevens in te zien, aan te vullen, te wijzigen of te verwijderen. Ook heeft u onder omstandigheden het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, het recht om bezwaar te maken tegen verwerking van uw persoonsgegevens en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt een beroep doen op uw rechten door hiervoor een verzoek te sturen naar info@tetske.nl, eventueel via het contactformulier. Tetske zal dan zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 2 weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging van uw gegevens
Tetske neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang tegen te gaan. De website van Tetske is voorzien van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. SiteWork zorgt er voor dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens en dat de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd is. Indien u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of als u meer informatie wenst over (de beveiliging van) door Tetske verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Tetske op via info@tetske.nl.

Hyperlinks
Dit privacybeleid is niet van toepassing op websites van derden die door middel van hyperlinks met de website van Tetske zijn verbonden. Tetske kan niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Tetske raadt u dan ook aan de privacyverklaring van de betreffende websites te lezen voordat u van deze websites gebruik maakt.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring
Tetske behoudt zich het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd.