Krachtige
No-nonsense
communicatie

Veilig Thuis

Veilig Thuis Noord Oost Gelderland is het advies- en meldpunt voor iedereen, die met (vermoedens van) huiselijk geweld en/of kindermishandeling te maken heeft of krijgt. Zij zijn er niet alleen voor slachtoffers en plegers, maar ook voor bezorgde omstanders en professionals. Het doel: een prettige thuissituatie waar veiligheid voorop staat. Veilig Thuis Noord Oost Gelderland ondersteunen wij al jaren met de interne en externe communicatie. Toen onze vaste samenwerkingspartner met verlof ging en aan ons de vraag werd gesteld om een vacature uit te schrijven, borrelde gedachtes op van: “Maar dit kunnen wij toch ook zelf?” We zijn al bekend met de communicatiestrategie en kennen de wegen.

Zogezegd zo gedaan. Renate en Nena hebben de afgelopen maanden intensief samengewerkt en de communicatieafdeling van Veilig Thuis draaiende gehouden. Op locatie in Apeldoorn en soms vanuit onze eigen werkplek. Onze betrokkenheid varieerde van deelname aan landelijke overleggen tot het verzorgen van de interne nieuwsbrief. We zorgden ervoor dat d communicatie gedurende het verlof perfect bleef verlopen. Voor een aantal maanden werken we wekelijks acht uur ingezet.

Wij geloven heilig in de kracht van effectieve communicatie, vooral met organisaties als Veilig Thuis Noord Oost Gelderland, die zo belangrijk zijn voor onze samenleving.